Stammbaum von "Dorogaja's Momo" - Sibirische Katze, black smoke, * 17.04.2017
Vater:
Velesbeast Varjag

Oblomov-Yurik Fialka Edelweis Yurik iz Fialki
Sidimi Orade iz Fialki
Polka Aldan Aivengo Aldan
Djelya Moskvichka Aldan
Mutter:
Glafira Russian Soul

Aramis Sineglaziy Angel Veliky Tsar ' Sineglaziy Angel
Huzy Sineglaziy Angel
Kalinka Sibirskaya Rapsodiya Irwin Crown of Sibiria
Yaroslavna Sibirskaya Rapsodiya